Perfil de Contractant

Informació general

En el perfil de contractant “Licitacions” es difon la informació relativa a les licitacions obertes o en curs, l’adjudicació dels contractes, els procediments anul·lats i qualsevol altra informació útil de caràcter general, així com accedir als plecs i la resta de documentació complementària dels expedients de contractació.

 

DEUC Autorrellenable 

Nota d’avís

EXPEDIENT 1783/2023- LICITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ MERCAT POBLE DIJOUS (2023-2035)

Fi de presentació d’ofertes: 12-04-2023 a les 23:59 hores
Forma de presentació dofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.

Documentació de l’expedient:

EXPEDIENT 1031/2023- LICITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ MERCAT PLATJA ESTIU 2023-2035

Fi de presentació d’ofertes: 12-04-2023 a les 23:59 hores
Forma de presentació dofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.

Documentació de l’expedient al següent enllaç:

 

EXPEDIENT 1016/25023- LICITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ MERCAT PLATJA HIVERN 2023-2035

Finalització de presentació d’ofertes: 12-04-2023 a les 23:59 hores
Forma de presentació dofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.

Documentació de l’expedient al següent enllaç:

 

EXPEDIENT 10/04/2021: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES 2021

20210617_Acta_Acta apertura y calificacion sobre 2 servicio playas 2021

20210614_Acta_Acta mesa contratación apertura sobre 1 contrato exp 893-2021

EXPEDIENT 10/04/2021: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES 2021

 • Convocada la mesa de contractació per a obertura de sobre 1 el dilluns 14 de juny de 2021, a les 9:15 hores, en sessió no pública.

“EXPEDIENT 48/08/2020: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ PER A la CONTRATACION de l’OBRA” PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ CEIP AVEL • LÍ CORMA CONSTRUCCIÓ DE DUES AULES D’INFANTIL I REFORMA DE LES COBERTES DEL CENTRE “incloses en el PLA EDIFICANT

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2021/04/19 a les 23:59.
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

PRESSUPOST DEL PROJECTE BC3

“EXPEDIENT 2021/04/10: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES 2021

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2021/05/13 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 

“EXPEDIENT: EXPT. 547/2021: CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT MANTENIMENT DE JARDINS:

Termini de presentació d’ofertes: fins al dia 23-03-2021 a les 23:59.
Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contratació del Sector Públic.

 

“EXPEDIENT: EXPT. 630/2021: CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT VIA PÚBLICA I ENTORN VIARI:

Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2021-03-16 a les 23:59.
Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

“EXPEDIENT: EXPT. 46/06 / 2020-2 CONCESSIÓ DOMINI PÚBLIC LOCAL-LLOCS MERCAT INTERIOR:

Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2021-01-26 a les 23:59.
Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

“EXPEDIENT: EXPT. 28/22/2018: CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT D’EDIFICIS PÚBLICS:

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.10.16 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

“EXPEDIENT: EXPT. 33/04/2020 CONCESSIÓ DOMINI PÚBLIC LOCAL-LLOCS MERCAT INTERIOR:

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.11.16 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

“EXPEDIENT 29/23/2018: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ de l’contracte de serveis de” Manteniment, recàrregues i retimbraje dels extintors i mitjans de protecció contra incendis situats en els edificis municipals de l’Ajuntament de Moncofa ”

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.09.24 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

“EXPEDIENT 2020.02.13: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DE L’autorització de l’ús privatiu de l’domini públic marítim terrestre per a l’explotació per tercers de diversos serveis a les platges de Moncofa per a la temporada 2020

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.07.21 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 51/31/2019: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL” SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA “.

Amb data 2020.05.21 s’ha aixecat la suspensió de l’termini de presentació d’ofertes.

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.06.05 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

 

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 73/53/2018: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL” SERVEI DE CONTROL DE POBLACIÓ DE MOSQUIT AL TERME MUNICIPAL DE MONCOFA ”

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.06.02 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 93/59/2018: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D’INFRAESTRUCTURES DE PLATJA”:

 

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.05.29 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

 

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 26/04/2019: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL BAR-CAFETERIA DEL CENTRE DE DIA DE MONCOFA”

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 16-10-2019 a les 23:59
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 

 

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 20/14/2019: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA” CONSTRUCCIÓ DE 2 AULES D’INFANTIL I REFORMA DE LA COBERTA DE TOT EL CENTRE C.E.I.P. Avel·lí CORMA DE MONCOFA (EDIFICANT): ”

 

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 17-09-2019 a les 23:59
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
• VISITA OBLIGATÒRIA a les instal·lacions acompanyats del tècnic municipal: Dia 2019.09.05 a les 13:00 hores al departament d’urbanisme.

 

 

“EXPEDIENT 2019.01.02: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL LOCAL SITUAT A L’AV. MARE NOSTRUM, 143 PER INSTAL·LACIÓ CAIXER AUTOMÀTIC. ”

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al 01-04-2019 a les 23:59.
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
• Visita a les instal·lacions acompanyats del tècnic municipal: 01-03-2019 a les 12:00 hores al departament d’urbanisme.

NOTA D’AVIS-2018

“EXPEDIENT 58/06/2018: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DELS LLOCS MERCAT INTERIOR”:

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2019.01.18 a les 23:59.
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
• Visita a les instal·lacions acompanyats del tècnic municipal: 2019.01.14 a les 12:00 hores al departament d’urbanisme.

 

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 2018.02.03: CONCESSIÓ DE LLOCS DE MERCAT INTERIOR DE MONCOFA.Plazo de presentació d’ofertes: Fins al 2018.03.16 a les 14:00 hores.”

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 2018.01.02: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES 2018″.

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 86/63/2016: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA I DE L’ENTORN VIARI.”

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 66/07/2018: Remodelació del Carrer Guillem de Montcada i prolongació del carril bici. Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2018.10.28 00:00. Tota la documentació açí. “

DEUC (DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ)

En tot cas, el model normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) també ho pot trobar en els següents enllaços:
http://www.hisenda.gva.es/documents/90598054/162891578/DEUC+06052016.pdf/bb20597f-67aa-4e52-9876-824cce319f3b
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

A més, pot trobar orientacions per a emplenar el DEUC en el següent enllaç:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/myconnect/8bd71bb8-e8df-4d9e-a558-e63805534943/DOC20181203153840DEUC+-+Orientacion+Cumplimentacion.pdf?MOD=AJPERES