Agricultura

Desde el Ayuntamiento de Moncofa ponemos a su disposición el Plan de Quemas de Moncofa, toda la normativa para realizar sus quemas según en que zona se encuentre su parcela. En la O.A.C. (Oficina Atención Ciudadana) les podemos ayudar a localizar en qué zona se encuentra su parcela.

 Solicitud instancia editable Plan de Quema Local Zona A

 Solicitud instancia editable Plan de Quema Local Zona B

 Plan Local Reducido de Prevención de Incendios Forestales (PLPIFM) y Plan Local de Quemas Agrícolas de Moncofa (PLQ)

 Mapa Moncofa Zonas A y B

 Mapa parcelario Moncofa

 Resumen por zonas PQL

 ¿En qué zona está mi parcela?

És el Document d’Acompanyament i Traçabilitat Agrícola, document en format oficial que acompanya l’expedició de productes agraris des de l’origen de l’explotació agrària fins a la primera destinació, amb el qual s’acredita la traçabilitat d’estos productes en la primera comercialització.

Segons el Decret 75/2012, de 18 de maig, del Consell, els agricultors i les empreses agrícoles facilitaran el DATA als tercers que traslladen els seus productes.

Quan el producte haja arribat a la primera destinació, el DATA serà entregat al responsable de l’empresa alimentària o de l’empresa no agrícola de pinsos a l’efecte del compliment dels registres corresponents.

Quan el trasllat des de l’origen a la destinació siga realitzat amb els mitjans propis de l’agricultor o de l’empresa agrícola no serà necessari el DATA. En este cas, hi haurà prou amb la identificació de l’agricultor o de l’empresa agrícola i amb donar la informació oportuna en destinació per a emplenar els registres.

Són productes d’autoconsum els destinats a safisfer les necessitats pròpies dels titulars de les parcel·les o d’aquelles persones autoritzades pels titulars. A partir de 20 quilos ja no es considerarà autoconsum.

 Model de sol·licitud