Consultes

Opinar sobre qüestions concretes de linterès de la ciutadania.

Enquestes

Conèixer el grau de percepció, interès i importància de la ciutadania sobre determinats processos.

Projectes

Debatre i opinar en els processos previs a laprovació duna norma o dactuació.

Iniciatives normatives

Demanar l’opinió de la ciutadania sobre les iniciatives normatives en la tramitació.

Com participar en un procés?

Creiem en la democràcia participativa.

El Govern de l’ajuntament de Moncofa avança en la implicació de la ciutadania en la presa de decisions polítiques.

Aquest portal proposarà instruments participatius avançats que facilitin la participació ciutadana amb els més alts estàndards tecnològics.

Vols participar ?

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’INCENDIS FORESTALS MONCOFA

Fase:
CONSULTA PÚBLICA

Data límit: 02-11-2023

PACTE DE LES ALCALDIES PER AL CLIMA I L’ENERGIA

Fase:
CONSULTA PÚBLICA
Data límit: 03-11-2023