PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
D'INCENDIS FORESTALS MONCOFA

S’obre un període d’informació pública per un termini de trenta (30) dies hàbils. Es pot CONSULTAR EL PROJECTE ia fi de facilitar la informació i la participació pública en el procés d’avaluació ambiental i territorial estratègica realitzar l’enquesta

Agraïm la teua col·laboració.