PACTE DE LES ALCALDIES
PER AL CLIMA I L'ENERGIA

S’obre un període d’informació pública per un termini de trenta (30) dies hàbils. A fi de facilitar la informació i participació pública en el procés d’avaluació ambiental i territorial estratègica es pot consultar del Projecte “Pacte de les Alcaldies per al clima i l’energia (Paus) els documents següents: