Urbanisme

Tramitació de documents

Relació de documents a aportar per a la tramitació de diversos expedients administratius

Sol.licitud Presencial CITA PREVIA

icono_pdf Model Declaració responsable actes ús, transformació i edificació en sòl, vol i subsòl -PDF editable

icono_pdfSOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES – Genèrica – PDF editable

icono_pdfFull de pressupost

icono_pdf Fitxa de Valoració de Residus -PDF editable

icono_accesoLlicència de parcel·lació

icono_pdf DECLARACIÓ RESPONSABLE SUBSCRITA PER L’AUTOR – PDF editable

icono_pdfMODEL CERTIFICAT TÉCNIC PRIMERA OCUPACIÓ – PDF Editable

icono_pdf MODEL DE D. R. PER A LA DECLARACIÓ DE LA PRIMERA OCUPACIÓ I SUCCESSIVA D’HABITATGES – PDF editable