Urbanisme

Normes Subsidiàries

icono_pdf Normes subsidiàries

icono_pdfInterpretació sobre els àtics

Modificacions puntuals de les normes subsidiàries

icono_pdf Acord de la Comisió Territorial d’Urbanisme de 30.01.2006

icono_pdf Modificació puntual 2 – 2007

icono_pdf Modificació puntual 3 – 2007

icono_pdf Modificació puntual 1 – 2010

icono_pdf Modificació puntual 1 – 2011

icono_pdf Modificació puntual 1 – 2014

PLANS

icono_pdf Plànol General de Moncofa

icono_pdf Plànol de Belcaire Norte

icono_pdf Plànol de Belcaire Sur

icono_pdf Plànol de Palafangues

icono_pdf Plànol calificació

icono_pdf Plànol classificació

icono_pdf Plànol fases polígon industrial casablanca

PLANS PARCIALS

icono_pdf BOP 02.06.2005 – Pla Parcial Belcaire Sud i Palafangues

icono_pdf BOP 10.02.2007 – Aprobació Pl Parcial Palafangues

icono_pdf BOP 13.12.2007 – Aprobació Texte Refós Pla Parcial Sector Bovalar

icono_pdf BOP 01.04.2008-Rectificació Texte Refós Pla Parcial Bovalar (Fitxes de Zona)

icono_pdf BOP 24.05.2008 – Aprobació del Texte Refós Modificat del Pla Parcial Belcaire Nord