• La quarta sentència rebuda enguany és de 90.000 euros

Una nova sentència, derivada de processos l’origen dels quals està en el boom urbanístic, ha recaigut sobre les arques municipals de Moncofa.

Recordem que si bé fins enguany tots els procediments en contra s’havien salvat majoritàriament a favor de l’Ajuntament, enguany, no obstant això, ja són 4 les sentències en contra. La sentència imposa a la corporació l’abonament de 90.285,51 i ha sigut només estimada en part, la qual cosa fa que l’import de les 4 sentències desfavorables a l’Ajuntament arribe ja als 572.295,68 euros.

L’Ajuntament de Moncofa ha tingut nombrosos plets derivats de processos que tenen el seu origen en el període del boom immobiliari i entre els procediments ja resolts, a favor de l’Ajuntament, destaca el dictamen en contra de l’urbanitzador del PAI Belcaire Sud que reclamava 22 milions d’euros a l’Ajuntament.