Fins al dia 23 de maig està obert del termini per a la presentació de sol·licituds per a jutge/jutgessa de pau. Més informació en la Secretaria de l’Ajuntament de Moncofa.