Més informació i inscripcions:

http://activemlaplanabaixa.es/2019/03/25/las-7-fortalezas-para-el-exito/