Es publiquen les bases per a la selecció tant del personal directiu, docent i auxiliar administratiu com de l’alumnat/treballador participant del projecte del taller d’ocupació.

Termini de presentació de sol·licituds per al personal directiu, docent i auxiliar administratiu: del 14 al 20 de juliol.

El termini de presentació d’instàncies per a l’alumnat s’iniciarà més avant. Prèviament ha d’estar inscrit a Labora.

Bases selecció personal taller d’ocupació 2021

Sol·licitud personal tallers d’ocupació

Bases selecció alumnat taller d’ocupació 2021