L’Ajuntament de Moncofa ofereix una ajuda als negocis que tenen limitacions en els seus horaris per la RESOLUCIÓ DE 19 DE GENER DE 2021, DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA.

Subvenció de 1.000 euros si els han obligat a tancar o 300 euros si els han restringit l’horari d’obertura

La sol·licitud està a la pàgina web de l’ajuntament i s’haurà de presentar de forma telemàtica ( fes click aci ) la documentació següent:

1.-Sol·licitud normalitzada
2.-DNI
3.-Certificat alta Agència Tributària (Certificat Situaciò Censal d´Alta o document equivalent)
4.-Llicència activitat
5.-Declaració responsable
6.-Certificat titularitat bancària.

Termini presentació: de l’8 a el 26 de febrer (ambdós inclosos).

Podeu accedir a tota la documentació

DECRET

Decret Alcaldia

ANEXO

Presentaciò telemàtica

 Sol·licitud Ajudes

Alta tercers

 Declaració Responsable