Servei d’atenció al ciutadà

Com donar-se d’alta:

El servei i l’alta de Whatsapp de l’Ajuntament de Moncofa són gratuïts. El procés es compon dels següents passos:

  1. Enviar un whatsapp al número 654101437 amb la paraula ALTA, nom i cognoms i DNI.
    Exemple: ALTA, Pere Gorris, 12345678Z
  2. Guardar en l’agenda el número 654101437 per a començar a rebre la informació municipal en els smartphones. En cas contrari podria no rebre’ls.
  3. L’alta es produirà durant els 7 dies laborables següents a comptabilitzar des de la data en què s’ha enviat el missatge.

Com donar-se de baixa:

La persona usuària pot donar-se de baixa del servei en qualsevol moment. Per a deixar de rebre els missatges, cal enviar un whatsapp al número 654101437 amb la paraula BAIXA.

NORMES D’ÚS

Amb totes les persones interessades que es donen d’alta es crearà una llista de difusió on s’enviaran els missatges, i es garantirà així la protecció de dades.
Per a no saturar d’informació els usuaris se seguiran des de l’Ajuntament unes normes bàsiques d’utilització del servei de missatgeria:

  • S’enviarà un únic whatsapp al dia, excepte en cas de disposar d’una informació d’urgència o d’especial interés, que s’enviarà en qualsevol cas.
  • S’enviaran els missatges de dilluns a diumenge, de 9.00 h a 21.00 h, excepte en cas de disposar d’una informació d’urgència o d’especial interés, que s’enviarà en el moment que siga necessari.
  • Les dades de les persones usuàries seran introduïdes en una base de dades únicament i exclusivament per al servei d’informació a través de Whatsapp. Aquestes dades no es facilitaran a cap organisme extern ni tampoc s’utilitzaran per a cap altra gestió.
  • Aquest servei només és informatiu per part de l’Ajuntament de Moncofa; no és un canal perquè l’usuari envie missatges.