El Departament de Serveis Socials informa que de l’1 al 10 de desembre poden formalitzar la matrícula de l’Escoleta de Nadal 2021 els pares/mares que van fer la preinscripció en el mes de novembre.

A partir del 13 de desembre i fins el 17 s’obrirà un segon període de matrícula per oferir les places vacants, al voltant d’unes 20.

Cal recordar que es durà a terme els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre, en horari de 9 a 13 hores, al CEIP Científic Avel·lí Corma. El preu de l’activitat és de 10€.

Enguany disposem de 50 places i els criteris d’admissió són els següents:

  1. Empadronats en el municipi.
  2. Xiquets/tes no empadronats, però el pare/mare que té la custòdia sí que ho està i durant l’activitat es troba amb ell/ella.
  3. Xiquets/tes no empadronats.

Si necessiten fer servir l’escoleta matinera, de 8 a 9 hores, hauran de presentar certificat laboral del pare i de la mare.

PRIMER PERÍODE DE MATRÍCULA: a partir de l’1 de desembre i fins al 10 de desembre.

SEGON PERÍODE DE MATRÍCULA: a partir del 13 de desembre i fins al 17 de desembre.

MATRICULACIÓ:

Es podrà formalitzar la matrícula de dues maneres:

  1. DE FORMA PRESENCIAL EN L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)

Caldrà presentar el full de matrícula complimentat i el comprovant d’haver abonat el preu públic.

Per a abonar el preu públic caldrà personar-se en el Departament de Recaptació i sol·licitar el document de pagament.

2. DE FORMA TELEMÀTICA

Accedint a la seu electrònica del Ajuntament i escollint el procediment Escoleta de Nadal, caldrà presentar el comprovant d’haver abonat el preu públic. Aquest abonament es pot fer mitjançant la passarel·la de pagaments https://moncofa.auto-liquidaciones.es/va/listaLiquida