Secretaria

Plens: Informació de convocatòries

Últim Ple realitzat

22 de febrer de 2018

Pròxim Ple 

29 de març de 2018

Ordres del dia del Ple

icono_acceso http://moncofa.sedelectronica.es/transparency/ff595472-bb6e-44d5-b550-06686e943332/

Ordres del dia de la Junta de Govern Local

icono_acceso http://moncofa.sedelectronica.es/transparency/b92efe8f-27d0-4886-b6b5-9b8c1a1b444e/