S’han publicat les bases de l’escola d’ocupació “Et Formem” dirigit a persones en risc d’exclussió social. El personal directiu i docent podrà presentar sol·licituds en el registre d’entrada de l’Ajuntament del 6 al 13 d’abril. Més informació disponible en el tauler d’anuncis: http://moncofa.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

L’alumnat serà preseleccionat pels serveis socials entre les persones que es troben en risc d’exclussió social a data 5 d’abril.