S’adjunten resultats del primer exercici i mèrits per conformar la borsa de treball per a la contractació laboral de personal encarregat de la dinamització de la unitat de respir familiar.

Anunci resultats