S’ha publicat en el BOP de hui (29/05/2019) la rectificació de l’extracte de la publicació de les bases per a la selecció de guarda rural. Per tant, el termini de presentació d’instàncies acaba l’11 de juny.

Rectificació BOP