S’ha publicat en el BOP de 04/06/2020 (núm. 67) la rectificació d’errors del decret de beques de guarderia 2020.

S’obri un nou termini de 20 dies hàbils per a la presentació de sol·licituds, a comptar des de el dia següent d’aquesta publicació, sense que afecte les sol·licituds ja presentades. El termini finalitza el 3 de juliol.

Publicació decret errors en el BOP número 67 de 4.06.2020