Es publica l’anunci de la qualificació provisional de les persones candidates a personal directiu, auxiliar administratiu, docent d’especialitat i de suport del taller d’ocupació 2021-2022. Es disposa d’un termini de 3 dies hàbils per a presentar reclamacions, a comptar des de l’endemà de la publicació.

Publicació anunci qualificació provisional personal directiu, aux. adm., docents i de suport