S’ha publicat en el “Perfil del contractant” d’aquesta pàgina web la licitació dels serveis de platja per a 2020.

EXPEDIENT 2020.02.13: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DE L’autorització de l’ús privatiu de l’domini públic marítim terrestre per a l’explotació per tercers de diversos serveis a les platges de Moncofa per a la temporada 2020

  • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.07.21 a les 23:59.
  • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.