L’IES Gilabert de Centelles de Nules informa que durant el 3r trimestre d’aquest curs escolar 2018/2019 amplien el PAE amb un taller de reforç d’ESO.

Aquest taller té l’objectiu de reduir i previndre el fracàs escolar i l’abandonament primerenc. El desenvolupament del taller es farà entre abril i juny de 2019; per tant, s’arribarà fins a l’avaluació extraordinària (27 i 28 de juny).

Així en el taller es realitzaran activitats de reforç i suport educatiu, es proporcionaran hàbits d’organització del temps, planificació del treball i estratègies en l’elaboració i expressió dels resultats.

El taller de reforç d’ESO s’integrarà en el PAE de la següent manera:

Moncofa
 Lloc: Biblioteca P. Clara Campoamor
 PAE: dilluns i dimecres: 15.30 h -16.15 h / 16.15 h – 17.00 h
 Taller: dimarts i dijous: 18 h a 19.30 h

La Vilavella
 Lloc: Casa de la Cultura “Manuel Vicent”
 PAE: dilluns i dimecres: 17.30 h – 18.15 h / 18.15 h-19.00 h
 Taller: dimarts i dijous: 16 h a 17.30 h

Nules
 Lloc: IES Gilabert de Centelles. Aula nº 101 1r ESO A
 PAE: dimarts i dijous: 15.30 h a 18.15 h
 Taller: dilluns i dimecres: 15.30 h a 18.15 h