Policia local

Informació general

Carnet per punts

  • Infraccions i punts que resten. consultar
  • Saldo de punts, centres i cursos d’impartició de mesures reeducadores. consultar

Tràmits

Conductors

  • Autorització per a conduir, expedició de permisos de conduir, permís internacional. consultar

Sancions

  •  Resolucions i recursos, suspensió de permisos i llicències. consultar

Vehicles

  • Matriculació, baixes, transmisions…. consultar

Formularis

  • Formularis per a la tramitació de la prórroga de la vigència del permís o llicència de conducció, duplicat del permís de conducció o circulació, llicència de conducció de ciclomotors. consultar

On realitzar els tràmits

Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV)

  • Informació sobre la inspecció Tècnica de Vehicles. consultar
  • Estacions de ITV en Castelló. consultar

Normativa reguladora trànsit

  • http://educacionvial.dgt.es/dgt_informa/normativa/normativa01.htm consultar