Segons han informat, després de l’última modificació sobre el bo social elèctric, el termini de sol·licitud desapareix el que vol dir que simplement amb complir amb els requisits per a ser beneficiari d’aquest bo social és suficient per poder beneficiar, en obtenir el bo social elèctric es passa a tenir la tarifa PVPC ser al mercat regulat pel govern.

Segueix sent igual d’ampli pel que fa als col·lectius protegits i les famílies monoparentals. Així i experts en pobresa energètica apunten que no s’han tramitat les sol·licituds esperades encara.

Alguns dels requisits són els següents:

  • Vulnerables
  • Llars amb tots els membres pensionistes que reben la quantia mínima
  • Famílies monoparentals
  • Famílies nombroses
  • Vulnerables Severs amb risc d’exclusió