L’Ajuntament de Moncofa, a més del telèfon habitual (964 580 421) que és atés per l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, ha habilitat els següents telèfons:
– Serveis Socials: 646 788 427
– Urbanisme: 636 91 62 88
– Recaptació (cobrament IBI, impost circulació, …): 964 577 943
– Tresoreria / Recaptació 660 25 78 28
L’horari d’atenció a la ciutadania és de 9:00 h a 14:00 h, de dilluns a divendres.