L’Ajuntament de Moncofa liquida l’exercici 2018 amb un romanent de tresoreria de 3.253.155 euros. L’estat del romanent de tresoreria és un dels indicadors més rellevants de la liquidació, ja que posa de manifest la situació econòmica i financera que presenta l’entitat. Per a l’alcalde, Wences Alós, “Moncofa continua per la senda correcta a través una contenció de la despesa que s’ha fet compatible amb una baixada d’impostos”.

Cal recordar que en els últims anys a Moncofa han baixat els impostos de contribució rústica (que es troben en el tipus impositiu mínim, en suport al sector agrari), el tipus impositiu de l’IBI d’urbana, el valor cadastral, les taxes de fems (almenys la part que depén de l’Ajuntament, ja que la part que depén del consorci es va pujar en considerar-ho així la Generalitat) i l’impost de circulació (especialment en els vehicles de menor cilindrada). I és que, segons l’alcalde, “tots els impostos estaven en màxims i l’Ajuntament en comptes de convertir-se en un motor de l’economia local s’havia convertit en un fre”.

El resultat pressupostari per a l’any 2018 és d’1.203.593 euros mentre que l’estalvi net arriba a la xifra d’1.558.870 euros. El consistori compleix també enguany l’estabilitat pressupostària (576.774 €) però no la regla de la despesa, per 53.668,93 €.

L’informe d’Intervenció/Tresoreria fa referència a la importància de la partida relacionada amb finançament alié (subvencions i transferències d’altres administracions), “així en 2018 existeixen 34 projectes de despesa amb finançament afectat”, projectes que segons l’alcalde “reflecteixen el treball de tot l’equip de govern per aconseguir fons d’altres institucions amb les quals fer front a despeses que d’una altra forma haurien de pagar els nostres veïns”.

A més, el deute passa a estar per davall del 10% dels ingressos i, segons indica l’alcalde i regidor d’Hisenda Wences Alós, “esperem que es reduïsca pràcticament a zero en el present exercici”. Pròximament espera portar-se a ple una amortització extraordinària que implicarà una important disminució del deute actual.

Evolució deute viu

Finals 2018: 932.000 – 9,21%

Finals 2017: 2.550.000 – 26,22%

Finals 2016: 3.777.000 – 37,75%

Finals 2015: 7.573.000 – 88,93%

Finals 2014: 8.856.000 – 102,45%

Finals 2013: 6.533.000 – 71,50%

Finals 2012: 6.664.000 – 77,35%