El dia 25 de novembre l’Ajuntament de Moncofa ha rebut la notificació de resolució de la directora general d’Ocupació i Formació, per la qual es concedeix una subvenció per a la realització del projecte Taller d’ocupació Belcaire-Magdalena 2019/2020.

Les especialitats que es desenvoluparan pels alumnes participants són les següents:

  • Obra de paleta nivell 1: EOCB0208 OPERACIONS AUXILIARS D’OBRA DE PALETA DE FÀBRIQUES I COBERTES.
  • Obra de paleta nivell 2: EOCB0108 FÀBRIQUES D’OBRA DE PALETA
  • Jardineria nivell 2: AGAO0208 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES
  • Jardineria nivell 3: AGAO0308 JARDINERIA I RESTAURACIÓ DEL PAISATGE

Tots aquells interessats a participar com a ALUMNES, hauran d’inscriure’s en l’oficina LABORA de la Vall d’Uixó fins al dia 29 de novembre de 2019. Finalitzat el termini d’inscripció, l’oficina LABORA de la Vall d’Uixó remetrà els llistats dels candidats a alumnes a l’Ajuntament de Moncofa, el qual avisarà telefònicament els candidats per a la presentació de documentació, realitzant-se la baremació i les entrevistes posteriorment.

El personal directiu, docents i auxiliar administratiu a contractar són els següents:

  • 1 director al 100% de la jornada
  • 1 auxiliar administratiu al 50% de la jornada
  • 1 docent de suport al 80% de la jornada
  • 1 docent d’obra de paleta al 100% de la jornada
  • 1 docent de jardineria al 100% de la jornada.

Les bases de selecció del personal directiu, docents i auxiliar administratiu es troben publicades en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica i en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Moncofa, sent el termini de presentació d’instàncies de 5 dies hàbils, del 27 de novembre al 03 de desembre de 2019.