• Les obres continuaran realitzant-se al Grau però al nord del canal de Masbó
  • Es tracta de substituir antics col·lectors que pateixen una important inclusió d’aigua salada

L’Ajuntament de Moncofa va aprovar en ple extraordinari la sol·licitud de la subvenció de la Diputació, Pla 135–2019, per a realitzar millores en la xarxa de clavegueram a la platja. Concretament es tractaria d’una primera fase de l’obra per a la substitució del col·lector que naix en el bombament de Germans Pinzón i discorre pels carrers Almirall Cervera i Peruga.

Per tercer any consecutiu, a l’esforç que realitza l’Ajuntament de Moncofa se sumarà la subvenció de la Diputació de Castelló, i es convertirà un any més en la partida inversora de major quantia del pressupost. Fins hui els canvis de col·lectors s’han centrat en la part sud del Grau de Moncofa, en col·lectors que per la seua proximitat al mar patien importants filtracions d’aigua salada. Després d’invertir prop de 800.000 euros amb un molt bon resultat, ara les obres es traslladen al nord del canal de Masbó, amb el mateix fi: la substitució de conduccions principals amb filtracions d’aigua salada.

Per a l’alcalde de Moncofa, Wences Alós, “després de molts anys sense invertir en clavegueram, hi havien importants filtracions d’aigua salada en les conduccions de la platja de Moncofa. En els últims anys, l’Ajuntament està realitzant un important esforç inversor, al qual se sumen les subvencions de la Diputació amb uns resultats evidents que milloren la qualitat de vida dels nostres veïns i també de les nostres platges”.