•  La “casa del conserge” acollirà la “escola matinera” de la Diputació.
  • Davant la sol·licitud de l’AMPA l’ajuntament realitza les obres d’adequació.

L’ajuntament de Moncofa treballa a marxes forçada per deixar a punt la “casa del conserge” del col·legi Avel.li Corma perquè en l’inici del curs aculli la “escola matinera”. Recordar que la “escola matinera” és un programa posat en marxa per la Diputació de Castelló. L’objectiu d’aquest pla d’ajudes és finançar part del cost de l’ampliació dels horaris en els centres educatius perquè els pares puguin conciliar la vida familiar i laboral. Aquesta ampliació de l’horari lectiu és sobretot matinal, de 7.30 a 9 hores, perquè els pares puguin deixar els seus fills al col·legi abans d’anar a treballar, encara que l’horari també es pot ampliar a altres horaris. Ajuda que en el cas de Moncofa es veu complementada amb subvenció de l’Ajuntament a l’AMPA Ave.li Corma.

Les actuacions consisteixen en la col·locació de paviment als patis interiors, col·locació de desguàs en els mateixos, reparació de goteres, instal·lació de teulada d’accés, reparació portes i finestres, substitució d’il·luminació utilitzant el sistema led, així com el pintat de totes les estades. Aquestes obres iniciades fa ja dues setmanes s’espera que estiguin acabades durant la setmana que ve.

Des de la regidoria d’Educació es va animar a l’AMPA perquè sol·licités aquesta subvenció ja que la “facilita la conciliació de la vida familiar i el treball de moltes famílies”, assegura la regidora Ana Gràcia, i també com a mostra de suport a aquesta iniciativa ” a més de concedir la subvenció s’ha accedit a l’adequació de la casa del conserge, tal com han sol·licitat “.