Es publica el llistat provisional de participants a l’escola d’estiu a fi de la comprovació de les dades.

ESCOLA ESTIU LLISTES 2021