S’ha publicat al tauler d’anuncis de la seu electrònica i al portal de transparència el llistat provisional d’admesos / exclosos de la borsa de psicòlegs.

Llistat provisional PDF