En l’enllaç inferior es publica el llistat provisional d’admesos i exclosos referent a les borses d’ocupació temporal del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa per a proveir temporalment els llocs de treball de:

– Tècnic especialista en el desenvolupament de l’estratègia d’ocupació aplicada al territori

– Tècnic especialista en la promoció en línia i dinamització de xarxes socials

– Tècnic especialista en el pla de dinamització i governança turística

– Tècnic especialista en projectes europeus

– Tècnic especialista en ocupació i desenvolupament local

– Auxiliar administratiu

D’acord amb el que estableix el punt 3 de les bases reguladores del procés de selecció, els llistats provisionals d’admesos i exclosos es remetran als ajuntaments i seus de les organitzacions sindicals i empresarials consorciades per a la publicació en els respectius taulers d’anuncis oficials o pàgines web.

http://activemlaplanabaixa.es/2020/06/05/publicació-de-la-llista-provisional-d’admesos-i-exclosos/