Es publica l’anunci del llistat provisional de les beques de guarderia per a l’exercici 2019. Termini de presentació d’al·legacions: 10 dies.

Anunci aprovació provisional beques guarderia