Es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses a les proves selectives per a la creació d’una borsa d’auxiliars administratius, les bases de la qual es van aprovar mitjançant Resolució núm. 3072/2018, de data 21 de desembre, i publicat l’extracte en el Butlletí Oficial de la Província núm. 4, de data 8 de gener de 2019.

I es fixa la data de realització del primer exercici que consisteix a contestar per escrit un qüestionari de 60 preguntes, segons el que disposa la base sisena, el dijous dia 30 de maig de 2019, a les 10 hores en el Local Polifuncional de Moncofa, siti en l’avinguda Diputació, al costat del Poliesportiu municipal.

Resolució llista definitiva borsa auxiliars administratius