Es publica l’anunci de la llista d’admesos del lloc de treball de peó.

Llista provisional