• José María Andrés: “Formem i donem feina a 50 persones aturades i millorem infraestructures i serveis al poble”

L’Ajuntament de Moncofa acaba de posar en marxa dos tallers d’ocupació que permetran crear fins a 50 llocs de treball per a persones aturades del municipi el 2022. Es tracta d’una aposta important de l’equip de govern del municipi, que té com un dels seus grans objectius de legislatura millorar les oportunitats laborables al poble i millorar la capacitació professional de veïns en risc dexclusió. Aquests tallers estan finançats a través de Labora, de la Generalitat Valenciana.
José María Andrés, primer tinent d’alcalde de Moncofa, ha assegurat que amb la posada en marxa d’aquests dos tallers d’ocupació complim un doble objectiu, ja que cal tenir en compte que es tracta de programes mixtos, de formació i ocupació. Els alumnes es van formant i obtindran uns certificats de professionalitat que els serviran per tenir més opcions a l’hora d’incorporar-se al mercat laboral i, per altra banda, realitzaran un treball d’interès general dins del municipi per millorar les infraestructures, garantir una qualitat de vida més gran i embellir tot el terme municipal”.

I és que el 23 de desembre passat l’Ajuntament de Moncofa va posar en marxa dos tallers d’ocupació, concretament un destinat a més grans de 25 anys i un altre destinat a menors de 30 anys. Cadascun dels tallers disposa de dos mòduls, un de jardineria i un altre d’obra. A cadascun dels mòduls es contractaran 10 persones, juntament amb el personal directiu.
Cal tenir en compte que els dos mòduls d’obra tenen com a objectiu millorar l’accessibilitat a les voreres, mentre que el de majors de 25 anys també s’encarregarà de fer la tanca d’una parcel·la municipal. A més, el taller dels menors de 30 anys també s’encarregarà d’embellir amb una escalinata la zona de l’ermita de la platja de Moncofa.
Pel que fa als dos mòduls de jardineria, les persones contractades s’encarregaran de millorar i mantenir les zones verdes del municipi, especialment a l’entorn lúdic i recreatiu a la zona enjardinada dels paellers del riu Belcaire, i el taller d’ocupació per als més joves, anomenat T’Avalem, es dedicarà a la millora i manteniment de tot el sender blau que travessa el terme municipal de Moncofa.
D’aquesta manera, aquestes persones fins ara aturades de Moncofa tindran una formació, amb un certificat de professionalitat, a més de tenir una feina amb un sou i que contribuiran a millorar els serveis i la qualitat de vida dels veïns de Moncofa.
José María Andrés ha explicat que “aconseguir tallers d’ocupació per ajudar els aturats del poble continua sent una aposta clau per a l’equip de govern. És una gran notícia que ja tinguem dos tallers d’ocupació el mateix any perquè ajudem a millorar la capacitació i obrim oportunitats de futur laboral per a moltes persones del poble que, altrament, podrien tenir-lo més complicat a curt termini per obtenir una feina digna”.
Cal tenir en compte que el dia 22, precisament un dia abans de la posada en marxa d’aquests tallers de treball, es va procedir a la clausura del taller d’ocupació de l’any 2021. “D’aquesta manera estem en marxa permanentment per millorar les oportunitats laborals dels nostres veïns”, ha assenyalat José María Andrés.