En virtut de la Resolució de 30 d’agost de 2018, de la Presidència de la Generalitat (DOGV núm. 8375, de 4 de setembre de 2018), es va resoldre la concessió de les ajudes convocades per Resolució de 20 de novembre 2017, de la Presidència de la Generalitat, destinades a subvencionar projectes locals d’actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la mobilitat urbana sostenible susceptible de cofinançament el Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.