• José María Andrés: “Hem realitzat les gestions oportunes per a accedir a sengles línies d’ajudes per un total de 115.779,48 €”

L’Ajuntament de Moncofa ha incorporat sis persones que es trobaven aturades amb l’objectiu d’ajudar a millorar la seua capacitació per a reincorporar-se al mercat laboral amb majors garanties d’èxit, així com per a millorar els serveis que presta el consistori als seus veïns.

José María Andrés, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Moncofa, ha explicat que “hem realitzat les gestions oportunes per a accedir a sengles línies d’ajudes de la Generalitat Valenciana per un total de 115.779,48 euros que ens permeten no sols ajudar persones que estaven en atur a treballar durant un any, sinó que, a més a més, podrem ajudar-los a millorar la capacitació professional i la formació amb l’objectiu de tindre majors opcions de reincorporar-se després amb èxit al mercat laboral”.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Moncofa, que dirigeix l’alcalde Wences Alós Valls, treballa activament per a acollir-se a tots aquests programes per al foment de l’ocupació, tant de les persones joves de menys de 30 anys, així com per a donar una nova oportunitat laboral a totes aquelles persones majors d’esta edat que han perdut el lloc de treball durant la pandèmia.

Concretament, un d’estos plans es diu ECOVID 2021, que és d’un any de duració i va destinat a persones que han perdut durant la pandèmia el lloc de treball. El pressupost íntegre és de 53.518,32 euros. Este programa es troba dins del marc del programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, a través del Servei Valencià de Formació i Ocupació, Labora, i és per a la contractació temporal a jornada completa d’aturats d’almenys 30 anys d’edat.

En este programa ECOVID s’incorporaran tres administratius per a reforçar el servei d’administració general de l’Ajuntament. En concret, una persona anirà a reforçar Intervenció, una altra a la Secretaria de suport al departament de Subvencions, mentre que l’altra persona s’incorporarà per a reforçar les gestions en el Jutjat de Pau.

A més a més, l’Ajuntament de Moncofa ha contractat tres persones més a través d’un altre programa, que és l’EMPUJU 2021, que també es troba dins del marc del programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, a través del Servei Valencià de Formació i Ocupació, Labora. En aquest cas, han concedit a l’Ajuntament de Moncofa 62.261,16 euros, té una duració d’un any i va destinat a contractar persones menors de 30 anys.

Concretament, en el programa EMPUJU s’han incorporat tres persones, que són una arquitecta, que s’incorporarà per a reforçar el departament d’Urbanisme, una administrativa que s’incorporarà al departament de Tresoreria i Recaptació, per a reforçar aquesta àrea i millorar l’eficàcia de l’Ajuntament, mentre que la tercera persona que s’ha contractat amb aquest programa és un altre auxiliar administratiu que s’incorpora a la Biblioteca municipal.

José María Andrés ha assegurat que, amb estos programes, “l’equip de govern de l’Ajuntament de Moncofa continua treballant per a aconseguir programes que permeten millorar l’ocupabilitat dels seus veïns, en un cas per a donar una oportunitat laboral a persones que van perdre l’ocupació, perquè es formen en els treballs relatius a l’Administració Pública i que, d’eixa forma, tinguen en el futur més oportunitats per a accedir al mercat laboral. Mentre que en l’altre cas, podem ajudar a gent jove, amb menys experiència, que durant un any adquiriran major capacitació en l’Administració Pública i que també els permetrà millorar la formació per a poder guanyar-se la vida en el futur laboral”.