• El consistori encara la desescalada amb una notable millora en la salut financera per a implementar el pla integral de reactivació

L’Ajuntament de Moncofa encararà la resposta a la crisi del Covid-19 amb una notable millora de la salut financera per a poder implementar totes i cadascuna de les mesures previstes en el pla integral de reactivació. I és que l’eficiència en la gestió aplicada per l’equip de govern de l’Ajuntament de Moncofa l’ha portat a reduir a mínims històrics el deute públic del municipi i a pagar per davall del límit legal a tots els seus proveïdors.

La gradual millora de la salut financera de l’Ajuntament de Moncofa amb l’actual govern local és especialment evident amb la reducció històrica del deute que ha dut a terme en els últims anys. Així, dels 8 milions d’euros que va heretar en 2015 de l’anterior corporació, l’Ajuntament de Moncofa ha sigut capaç de reduir-la a menys de mig milió d’euros, la qual cosa el situa en una posició segura per a afrontar ara mesures excepcionals que donen resposta a la crisi econòmica i social generada pel Covid-19.

Cal assenyalar, a més a més, que el govern local de Moncofa està aplicant criteris d’eficiència en cadascun dels seus àmbits d’actuació per a optimitzar l’agilitat administrativa i respondre dins del termini i en la forma escaient a tots i cadascun dels seus proveïdors. Cosa que s’ha evidenciat especialment en estes últimes setmanes amb la crisi sanitària del Covid-19 en les quals està pagant per davall del límit legal.

Liquidacions negatives de la Diputació

I tot l’anterior a pesar que una recent sentència judicial en contra de la revisió cadastral sol·licitada per José Vicente Isach (PSOE) obliga a retornar als propietaris del PAI Belcaire Sud prop de 400.000 euros. Devolucions que estan fent que les transferències pel cobrament d’impostos que fa la Diputació a l’Ajuntament de Moncofa hagen sigut negatives els mesos de gener (-9.227,70 euros) i març (-4.967,35 euros).