La Companyia Valenciana de Revisions (ITV) passarà revisió el dijous 9 de juliol a partir de les 8.20 hores a tractors, maquinària agrícola, vehicles especials d’obres i serveis, motocicletes i ciclomotors que ho hagen sol·licitat o que tinguen constància de la caducitat de la revisió. En l’aparcament del camp de futbol.

Els motocultors estan exempts de la ITV i únicament passen revisió per a efectuar un duplicat de la documentació.

El pagament de la taxa de revisió es pot efectuar en el moment de la inspecció, amb targeta de crèdit, si hi ha cobertura, o en metàl·lic el més just possible.

En el moment de la inspecció s’haurà d’aportar la documentació completa del vehicle (original) i l’assegurança obligatòria.