Licitació de la concessió de l’ús privatiu d’una porció de la via pública mitjançant la instal·lació de QUIOSCS desmuntables. Més informació a l’enllaç

Enllaç