Es publica el decret dels horaris dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics per a l’any 2019 durant l’estiu.

Decret horaris activitats estiu 2019