Des del Departament de Servies Socials posem en marxa l’Escoleta de Nadal 2021, que es durà a terme els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre, en horari de 9 a 13 hores, al CEIP Científic Avel·lí Corma. El preu de l’activitat és de 10€.

Aquest any disposem de 50 places i els criteris d’admissió seran els següents:

  1. Empadronats en el municipio.
  2. Xiquets/tes no empadronats, però el pare/mare que ostenta la qustodia si ho està i durant l’activitat es troba amb ell/ella.
  3. Xiquets/tes no empadronats.

 

Si necessiten fer servir l’escoleta matinera, de 8 a 9 hores, hauran de presentar certificat laboral del pare i de la mare.

 

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA:

  1. PREINSCRIPCIÓ:

Del 22 (a partir de les 9 hores) al 26 de novembre (fins a les 14 hores) es podrà accedir al següent enllaç per a fer la preinscripció: PREINSCRIPCIÓ ESCOLETA DE NADAL

AVIS IMPORTANT: NO CAL PAGAR EL PREU DE L’ESCOLETA

  1. ADMISIÓ:

EL 30 de novembre es publicarà el llistat d’admesos i, si escau, la llista d’espera.

  1. MATRICULACIÓ:

A partir de l’1 de desembre i fins al 10 es podrà formalitzar la matrícula de dues maneres:

  1. DE FORMA PRESENCIAL EN L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC).

Caldrà presentar el full de matrícula complimentat i el comprovant d’haver abonat el preu públic.

Per a abonar el preu públic caldrà personar-se en el Departament de Recaptació i sol·licitar el document de pagament.

AVIS IMPORTANT: AQUEST DOCUMENT S’EMETRÀ SEMPRE I QUAN EL XIQUET/TA ESTIGA EN EL LLISTAT D’ADMESOS.

  1. DE FORMA TELEMÀTICA

Accedint a la seu electrònica del Ajuntament i escollint el procediment Escoleta de Nadal, caldrà presentar el comprovant d’haver abonat el preu públic. Aquest abonament es pot fer mitjançant la passarel·la de pagaments: PAGAMENT ESCOLETA DE NADAL