IMPORTANT LLEGIR EL DOCUMENT SEGÜENT — INSTRUCCIONS ESCOLETA DE PASQUA

I.- DADES PERSONALS PARE/MARE/TUTOR-A: / DATOS PERSONALES PADRE/MADRE/TUTOR-A:

Nom i cognom / Nombre y apellidos (*)

NIF / NIF (*)

Adreça / Dirección(*)

Nº / num(*)

Població / Población(*)

CP / CP(*)

Data de naixement / Fecha de nacimiento(*)

E-mail / E-mail (*)

Telèfon / Teléfono (*)

2.- DADES DEL XIQUET-A: / DATOS DEL NIÑO-A

Nom del xiquet / Nombre del niño-a (*)

Data de naixement / Fecha de nacimiento(*)

Col·legi/ Colegio(*)

Curs / Curso(*)

Edat / Edad(*)

3.- DADES ACTIVITAT: / DATOS ACTIVIDAD:

ESCOLETA PASQUA 11, 12, 13 i 14 D’ABRIL DE 2023 / ESCOLETA PASCUA 11, 12, 13 y 14 DE ABRIL DE 2023

PREU: 20€ / PRECIO: 20€

PLAÇES LIMITADES / PLAZAS LIMITADAS

4.- AMB OPCIÓ DE ESCOLETA MATINERA / CON OPCIÓN DE ESCOLETA MADRUGADORA:

Marca l’opció si la necessites (haurà de presentar-se el certificat laboral del pare i la mare) / Marca la opción si la necesitas (tendrá que presentarse el certificado laboral del padre y la madre)

Escoleta matinera (8h a 9h) / Escoleta madrugadora (8h a 9h)

5.- CRITERIS D’ADMISSIÓ: / CRITERIOS DE ADMISIÓN:

Empadronats en el municipi. / Empadronados en el municipio.

Xiquets/as no empadronats, però el pare/mare que ostenta la custòdia si ho està i durant l'activitat es troba amb ell/ella. / Niños/as no empadronados, pero el padre/madre que ostenta la custodia si lo está y durante la actividad se encuentra con él/ella.

Xiquets/as no empadronats. / Niños/as no empadronados.

He llegit i accepte la Política de privacitat