S’obri termini per a presentar sol·licituds com a DOCENT DE JARDINERIA, del Taller d’Ocupació Moncofa 2021-2022, a l’efecte de cobrir un permís de
paternitat.
Les persones interessades hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament la documentació necessària segons les bases i criteris establits
pel LABORA-Servei Valencià d’Ocupació Formació, per al programa “Taller d’Ocupació 2021”, publicats en el Tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Moncofa.
El certificat de professionalitat a impartir és l’AGAO0208 “Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes” i les persones interessades hauran de
reunir els següents requisits d’accés:
– Titulació requerida: Enginyeria Agrònoma, Enginyeria forestal o Enginyeria Tècnica agrícola o forestal. Tècnic/a Superior en Gestió i Organització d’Empreses Agropecuàries. Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional d’agrària i de l’àrea professional de jardineria.
– Experiència professional requerida: amb acreditació, 1 any. Sense acreditació 3 anys.
– Acreditació de competència docent, segons el que s’estableix en l’article 13 del Reial decret 34/2008.
Enllaç publicació bases LABORA-SERVEF
https://labora.gva.es/va/programas-formativos
El termini per a presentar documentació serà del 25 al 29 de juliol de 2022.