Sorry, this entry is only available in VA and European Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

MODALITAT DE RENDA COMPLEMENTÀRIA D’INGRESSOS PER PRESTACIONS (RCIP)

PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES:

 • Pensions no contributives d’invalidesa o jubilació (PNC), excepte si hi ha complement de tercera persona o està compatibilitzada amb el treball.
 • Pensions del Fons d’Assistència Social (FAS) que havent-hi sol·licitat la pensió no contributiva no li hi reconeguen el dret, i sempre que no tinga dret a altres prestacions públiques.
 • RAI per violència de gènere o intrafamiliar excepte que estiga compatibilitzada amb el treball.

ELS INGRESSOS DE LA PERSONA PERCEPTORA D’ALGUNA DE LES PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES NO HAN DE SUPERAR (sense comptar la prestació):

 • PNC: 919,80 € anuals
 • FAS: 097,04 € anuals
 • RAI: 396,76 € anuals

SI CONVIU AMB ALTRES PERSONES, LA SUMA D’INGRESSOS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA NO POT SUPERAR ANUALMENT (sense comptar la prestació):

 • 2 persones, límit anual d’ingressos 856 €
 • 3 persones, límit anual d’ingressos 720 €
 • 4 persones, límit anual d’ingressos 368 €
 • 5 persones, límit anual d’ingressos 016 €
 • 6 o més persones, límit anual d’ingressos 880 €

REQUISITS:

 • Empadronament o residència efectiva durant un mínim de 12 mesos, de manera continuada, i immediatament anteriors a la data de sol·licitud en qualsevol municipi o municipis de la Comunitat Valenciana o durant un total de 5 anys, de manera continuada o interrompuda, dels 10 immediatament anteriors a la sol·licitud, excepte les persones víctimes de violència de gènere que no han de complir aquest requisit.
 • No disposar de recursos econòmics o, en cas de disposar-ne d’algun, que siguen inferiors als definits en l’apartat anterior.
 • No disposar de béns mobles o immobles, distints als de l’habitatge habitual, sobre els quals es tinga un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seues característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venda, indique l’existència de mitjans suficients i superiors a set vegades la quantia màxima anual d’aquesta modalitat de renda valenciana d’inclusió. S’exceptuen els béns que formen part d’un patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat.
 • No ocupar una plaça en un centre d’atenció residencial amb caràcter permanent.

QUANTIA MÀXIMA DE L’AJUDA:

 • PNC fins a 159 euros mensuals.
 • Pensió del Fons d’Assistència Social fins a 159 euros mensuals.
 • RAI per violència de gènere o intrafamiliar fins a:

  1 MEMBRE quantia màxima mensual: 199,73 euros 
  2 MEMBRES quantia màxima mensual: 307,73 euros
  3 MEMBRES quantia màxima mensual: 379,73 euros
  4 MEMBRES quantia màxima mensual: 433,73 euros
  5 MEMBRES quantia màxima mensual: 487,73 euros
  6 MEMBRES quantia màxima mensual: 559,73 euros

Només en el cas de la RAI a més a més es pot percebre un complement d’un 25% per despeses de lloguer o d’hipoteca, o d’un 10 % de complement per despeses energètiques.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

 • Tot l’any.

 

ON DIRIGIR-SE:            CITA PRÈVIA

L’ATENCIÓ PRESENCIAL i el REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES – CASTELLÓ, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon 964726200.

CASTELLÓ: c/ Germans Bou, 81. 12073 Castelló

MÉS INFORMACIÓ EN:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20034&version=amp