Sorry, this entry is only available in VA and European Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Si es tracta de dades cadastrals protegides, la normativa sobre els Punts d’Informació Cadastral Únicament permet l’accés a aquests serveis a qui figura inscrit en el Cadastre com a titular cadastral, el seu representant o persona autoritzada per ell.

Per tant, la manca de coincidència entre el NIF de qui figuri com a titular cadastral i el del sol·licitant, actuï per si o per representació, determina que no pugui ser atesa la sol·licitud, sent en aquests casos cal la intervenció de la Gerència del Cadastre , a la qual l’interessat ha desplaçar-se o bé dirigir un escrit descrivint la situació particular que impedeix l’accés a les dades cadastrals protegides i sol·licitant la correcció de les dades que es considerin erronis.

Tampoc podran atendre en el Punt d’Informació Cadastral les sol·licituds dels que s’emparen en algun dels supòsits d’interès legítim i directe que estableix l’article 53 del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

En els supòsits en què s’actuï com a representant o autoritzat del titular cadastral s’haurà d’aportar la corresponent documentació acreditativa:

• Original del document acreditatiu de la representació o de l’autorització, o bé còpia dels mateixos, prèvia exhibició dels documents originals.
• Còpia del DNI de l’autoritzant que s’acompanyarà a l’escrit d’autorització.
• Pagament d’una taxa de 3 € per expedició de documents.