Sorry, this entry is only available in VA and European Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

D’acord amb l’Ordenança reguladora del reconeixement de la condició de beneficiaris/àries de productes farmacèutics exclosos del règim de la Seguretat Social, es concedeix un termini de 30 dies hàbils per a renovar o donar-se d’alta com a beneficiari/ària de productes farmacèutics exclosos de la Seguretat Social.

Els requisits per a tindre dret al reconeixement de la dita condició són els següents:
1.Percebre pensió de jubilació del règim de la Seguretat Social.
2.Tindre complits 65 anys d’edat.
3.Residir en el municipi de Moncofa i estar d’alta en el Padró Municipal.
4.No tindre deutes de naturalesa tributària en període executiu amb este Ajuntament.

Els documents que ha d’aportar cada sol·licitant perquè es reconega el dret són:
-Sol·licitud de la condició de beneficiari/ària de productes farmacèutics exclosos del règim de la Seguretat Social.
-Fotocòpia del DNI i SIP.
-Documentació que acredite la percepció de pensió de jubilació dels règims previstos de la Seguretat Social.
-Autoritzar l’Ajuntament de Moncofa perquè comprove la resta dels requisits o, en cas contrari:
. Documentació acreditativa de l’edat del sol·licitant.
. Certificat de residència/empadronament.
. Certificat negatiu d’existència de deutes de naturalesa tributària en període executiu amb este Ajuntament.

S’adverteix que una vegada transcorregut el termini indicat, no procedirà expedir cap targeta fins al juny de l’any següent.

Fins al 14 de gener.

Sol·licitud targeta sanitària

Declaració responsable Tresoreria