AVALEM JOVES PLUS

 • Contractacions EMCUJU: 1
 • Contractacions EMPUJU: 1

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 12.800,00 Euros
 • Nombre de contractes: 1
 • Durada del contracte: Des de l’1 d’agost de 2017 al 31 de juliol de 2018
 • Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Ocupació contractada: Auxiliar administratiu del departament de Serveis Socials. Tasques a realitzar:

 • Organització i coordinació d’agendes de visites de dues treballadores socials i una educadora familiar, a més de la treballadora familiar.
 • Atenció al públic
 • Atenció telefònica.
 • Elaboració de documents administratius dins del departament de serveis socials.
 • Arxiu d’expedients i actuacions diversos.
 • Transcripció d’informes i documents diversos emesos per les treballadores socials i educadora familiar.
 • Les altres necessàries per al correcte funcionament administratiu del departament de Serveis Socials.

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 16.298,88 €
 • Nombre de contractes: 1
 • Durada del contracte: Des de l’1 d’agost de 2017 al 31 de juliol de 2018
 • Tipus de contracte: Contracte per obra o servei

Ocupació contractada: Auxiliar Administratiu del departament d’Intervenció. Tasques a realitzar:

 • Registre comptable de factures.
 • Arxiu de factures.
 • Tercers. Alta i modificacions dels tercers existents a la base de dades municipal.
 • Creació i gestió de base de dades de proveïdors.
 • Tares específiques d’auxiliar administratiu del departament d’Intervenció.
 • Tasques de Tresoreria:
 • liquidacions directes de tresoreria.
 • Correspondència del departament.
 • Arxiu.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.