Ja s’ha posat en funcionament l’anomenada passarel·la de pagaments, el procediment a través d’esta mateixa web municipal per a poder realitzar autoliquidacions i abonar individualment els pagaments a l’Ajuntament. Es pot realitzar el pagament amb targeta de crèdit, per CaixaBanK si s’és client o creant un document per a pagar a qualsevol entitat bancària.

Este sistema serveix per a efectuar qualsevol abonament relacionat amb els pagaments municipals, com per exemple drets d’examen, taxa de mercat, llicències urbanístiques, expedició de documents, inscripció a cursos, etc.

Més informació en el document i enllaç següents:

Ajuda autoliquidacions

https://moncofa.auto-liquidaciones.es/ca/listaLiquida